Een vectorroute is een routetechniek waarbij vectoren (pijltjes met een bepaalde richting en lengte) gebruikt worden. Vectorroutes heb je in twee varianten.

Met een vaste Noordpijl

De route is weergegeven als een lijn waaraan aftakkingen zijn. Deze aftakkingen geven een kompasrichting aan ten opzichten van de noordpijl, dit is een dubbele pijl. De pijl die het dichtst bij de noordpijl zit, is het begin van de route.

Met een draaiende Noordpijl

Deze variant is te vergelijken met bolletje-pijltje. Het Bolletje is de wandelaar, de Pijl geeft de kompasrichting aan ten opzichten van de dubbele Noordpijl. Bijvoorbeeld leuk als klok weer te geven